Fondswerving

Ideële organisaties en instellingen (met name in de sector van kunst en cultuur) helpen wij graag bij het vinden van de noodzakelijke financiële middelen voor het verwezenlijken van hun doelen en activiteiten. Daarbij toetsen wij de liggende voorstellen en plannen graag op hun vernieuwend karakter en maatschappelijke relevantie. Onze insteek op dit vlak is dat de beschikbare gelden goed besteed dienen te worden aan projecten en programma’s met een wezenlijke impuls werking en/of perspectief op langere termijn.

Wervingsactiviteiten werden en worden uitgevoerd voor:

  • Kultuurhuis Bosch Arnhem
  • Stichting Beleven voor kunst en cultuur Arnhem
  • Artez, Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
  • Stichting Vrienden van Loesje Internationaal
  • Dansfestival ‘Go4it’ Arnhem